Συμβουλές

δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με πλοία

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κεντρική Διοίκηση: Γούναρη 4, 185 31 Πειραιάς

Κέντρο Ενημέρωσης  Ταξιδιωτών

Κεντρικό Λιμάνι Πειραιά – Πύλη 8   Τηλ. 210  4111080

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με πλοία

Ο ταξιδιώτης πριν ταξιδέψει με πλοίο πρέπει να ενημερωθεί για τα δικαιώματά σου και τις υποχρεώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών.  

20 χρήσιμες ερωτήσεις

                                                                      20 χρήσιμες απαντήσεις

1. Τι δικαιούμαι σε περίπτωση μη παροχής της θέσης ή του τύπου της καμπίνας που αναγράφεται στο εισιτήριο;

(α) Να υπαναχωρήσεις και να λάβεις  την αξία του ναύλου που κατέβαλες(επιβάτη ή και οχήματος) και χρηματική αποζημίωση προσαυξημένη κατά 100% επί της τιμής του ναύλου επιβάτη ή

(β) Να ταξιδέψεις σε θέση κατώτερη και να λάβεις τη διαφορά της τιμής του ναύλου επιβάτη μεταξύ της κατηγορίας των θέσεων προσαυξημένη κατά 100% ή

(γ) Μετά από αίτημά σου και συμφωνία της εταιρείας , να ταξιδέψεις σε θέση ανώτερη καταβάλλοντας τη διαφορά της τιμής του ναύλου μειωμένη κατά 50%. Η καταβολή της διαφοράς δεν ισχύει εάν η εταιρεία σου διαθέσει ανώτερη θέση με δική της πρωτοβουλία χωρίς αίτημά σου.

2. Έχω δικαίωμα να ακυρώσω το εισιτήριό μου;

Δικαιούσαι να υπαναχωρήσεις  και ανάλογα με το χρόνο επιστροφής αυτούσιου τουσώματος του εισιτηρίου, να σου επιστραφεί ολόκληρος ο ναύλος ή ποσοστό του ως εξής:

-Ποσοστό 50% εφόσον επιστρέψεις το εισιτήριο έως και 12 ώρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου.

-Ποσοστό 75% εφόσον επιστρέψεις το εισιτήριο έως και 7 ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου.

-Ολόκληρο το ναύλο εφόσον επιστρέψεις το εισιτήριο έως και 14 ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου.

-Ολόκληρο το ναύλο ανεξαρτήτως του χρόνου ειδοποίησης για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις ακύρωσης επιστρέφονται και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και ο ΦΠΑ.

3.Έχω δικαίωμα να τροποποιήσω το εισιτήριό μου;

-Δικαιούσαι να τροποποιήσεις το εισιτήριο σου εφόσον διατίθενται θέσεις μέχρι και 24 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου.

4. Τι δικαιούμαι να μεταφέρω χωρίς την καταβολή ιδιαίτερου ναύλου;

-Δικαιούσαι να μεταφέρεις χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών.

-Εάν είσαι άτομο μειωμένης κινητικότητας, δικαιούσαι, επιπλέον των χειραποσκευών, να μεταφέρεις κάθε εξοπλισμό που απαιτείται για την αυτόνομη μετακίνησή σου.

5.Ποιος ευθύνεται για την φθορά ή απώλεια των αποσκευών μου εντός του πλοίου;

- Εφόσον οι αποσκευές σου έχουν παραδοθεί για φύλαξη και σου έχει εκδοθεί σχετική απόδειξη ευθύνεται η εταιρεία.

6.Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που το πλοίο  καθυστερήσει να αναχωρήσει από το λιμάνι  λόγω βλάβης ή ζημίας του πλοίου ή υπαιτιότητας της εταιρείας;

(α)Να υπαναχωρήσεις και για αποζημίωση να λάβεις το αντίτιμο του εισιτηρίου που κατέβαλες.

(β) Να διαμείνεις στο πλοίο και να προώθηθείς στον προορισμό του θαλάσσιου ταξιδιού σου με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας .

(γ) Να σου χορηγηθεί από την εταιρεία τροφή για καθυστέρηση άνω των 4 ωρών και κατάλυμα στο πλοίο ή ξενοδοχείο ,εφόσον αυτό είναι εφικτό, όταν  ο αναμενόμενος χρόνος της αναχώρησης είναι η επόμενη ημέρα από την προγραμματισμένη αρχικώς ώρα απόπλου και μεσολαβούν τουλάχιστον 6 ώρες ή αναμένεται καθυστέρηση απόπλου πέραν των 6 ωρών και η προγραμματισμένη ώρα απόπλου είναι μεταξύ των ωρών 00.00 έως 05.00. Εφόσον η παροχή καταλύματος δεν είναι εφικτή χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου επιβάτη.

(δ) Να λάβεις αποζημίωση 25% ή 50% επί του ναύλου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή κατόπιν συμφωνίας μόνο εφόσον τελικά προωθήθηκες στον προορισμό σου με το ίδιο ή άλλο πλοίο με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας και η καθυστέρηση σου είναι μεγαλύτερη των 3 ή 6 ωρών αντίστοιχα από την προγραμματισμένη άφιξη στο λιμάνι προορισμού σου.

(ε) Να λάβεις αποζημίωση διπλάσια του ναύλου επιβάτη καθώς και την επιστροφή του ναύλου οχήματος που  κατέβαλες ή κατόπιν συμφωνίας άλλη αντισταθμιστική παροχή, εφόσον με υπαιτιότητα της εταιρείας δεν προωθήθηκες στον προορισμό σου με το ίδιο ή άλλο πλοίο εντός 24 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.

7. Τι δικαιούμαι σε περίπτωση καθυστέρησης του πλοίου κατά την διάρκεια του ταξιδιού λόγω βλάβης ή ζημιάς του ή υπαιτιότητας της εταιρείας ;  

-Να υπαναχωρήσεις και να σου επιστραφεί ο ναύλος που αναλογεί για το υπόλοιπο της διαδρομής ή

-Να συνεχίσεις το ταξίδι σου και να λάβεις αποζημίωση 25% ή 50% επί του ναύλου  ή κατόπιν συμφωνίας άλλη αντισταθμιστική παροχή όταν λόγω της καθυστέρησης ή προγραμματισμένη άφιξη στο λιμάνι προορισμού είναι μεγαλύτερη των 3 ή 6 ωρώναντίστοιχα.

Η άσκηση ενός από τα παραπάνω δικαιώματα αποδεικνύεται με ενυπόγραφη συμπλήρωση σχετικού εντύπου που σου χορηγείται από την εταιρεία κατά την ενημέρωσή σου για το γεγονός της καθυστέρησης του ταξιδιού.

8. Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που διακοπεί το ταξίδι σε ενδιάμεσο λιμάνι εξαιτίας βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή υπαιτιότητας της εταιρείας και  εφόσον τελικά προωθήθηκα στον προορισμό μου;

Να λάβεις αποζημίωση 25% ή 50% επί του ναύλου  ή άλλη αντισταθμιστική παροχή κατόπιν συμφωνίας και εφόσον τελικά προωθηθηκες στον προορισμό σου με το ίδιο ή άλλο πλοίο με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας  και η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 3 ή 6 ωρών αντίστοιχα από την προγραμματισμένη άφιξη.

9. Τι δικαιούμαι  σε περίπτωση που διακοπεί το ταξίδι μου σε ενδιάμεσο λιμάνι εξαιτίας βλάβης ή ζημιάς του πλοίου και εφόσον δεν προωθήθηκα στον  προορισμό μου και δεν άσκησα το δικαίωμα της υπαναχώρησης;

-Να σου προσφερθεί, από την εταιρεία, τροφή για καθυστέρηση άνω των 4 ωρών και κατάλυμα στο πλοίο ή ξενοδοχείο ,εφόσον αυτό είναι εφικτό, όταν  ο αναμενόμενος χρόνος της αναχώρησης είναι η επόμενη ημέρα από την προγραμματισμένη αρχικώς ώρα απόπλου από το ενδιάμεσο λιμάνι και μεσολαβούν μεταξύ τους τουλάχιστον 6 ώρες ή αναμένεται καθυστέρηση απόπλου πέραν των 6 ωρών και η διακοπή του ταξιδίου συνέβη μεταξύ των ωρών 00.00 έως 05.00. Εφόσον η παροχή καταλύματος δεν είναι εφικτή χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου επιβάτη  και επιπλέον χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου επιβάτη ή άλλη αντισταθμιστική παροχή κατόπιν συμφωνίας.

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού, αποδεικνύεται με ενυπόγραφη συμπλήρωση σχετικού εντύπου που σου χορηγείται από την εταιρεία κατά την ενημέρωσή σου για το γεγονός της διακοπής του ταξιδίου.

10. Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που καθυστερήσει ή ματαιωθεί το ταξίδι εξαιτίας βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή υπαιτιότητας της εταιρείας και χάσω την ανταπόκριση για την συνέχιση του θαλάσσιου ταξιδιού;

-Εφόσον διαθέτεις εισιτήριο ανταπόκρισης ενημερώνεις σχετικά την εταιρεία και δικαιούσαι να προωθηθείς με τον προσφορότερο τρόπο στον τελικό προορισμό σου με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας.

-Να σου προσφερθεί τροφή και κατάλυμα στο λιμάνι ανταπόκρισης , με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας , όταν εξαιτίας της απώλειας της ανταπόκρισης αναγκάζεσαι να αναχωρήσεις την επόμενη ημέρα από την άφιξή σου και μεσολαβούν μεταξύ τους τουλάχιστον 6 ώρες ήόταν η άφιξη στο λιμάνι ανταπόκρισης συνέβη μεταξύ των ωρών 00.00 έως 05.00 και η αναχώρηση στον τελικό προορισμό σου αναμένεται να γίνει σε χρόνο πέραν των 6 ωρών .

11.Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που απαγορευθεί ο απόπλους του πλοίου  λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών;

 -Να τροποποιήσεις το εισιτήριό σου .

-Να διαμείνεις στο πλοίο εφόσον κατά την κρίση του πλοιάρχου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

-Να υπαναχωρήσεις και να σου επιστραφεί ο αναλογούν ναύλος.

12. Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που ακυρωθεί το ταξίδι με υπαιτιότητα της εταιρείας;

Να λάβεις πλήρη αποζημίωση ή άλλες αντισταθμιστικές παροχές κατ’ επιλογή σου εφόσον:

- Δεν ενημερώθηκες μία εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του ακυρωθέντος δρομολογίου και δεν σου επιστράφηκε το αντίτιμο του εισιτηρίου ή

- Δεν ενημερώθηκες τουλάχιστον 12 ώρες  πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του ακυρωθέντος δρομολογίου και δεν προωθήθηκες με άλλο μέσο στον προορισμό σου εντός 12 ωρών από τον προγραμματισμένο απόπλου του ακυρωθέντος δρομολογίου.

13.Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που ακυρωθεί το ταξίδι λόγω βλάβης ή ζημίας του πλοίου;

Να ενημερωθείς εγκαίρως και εφόσον συμφωνήσεις να  προωθηθείς στον προορισμό σου με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας  εντός 24 ωρών ή να υπαναχωρήσεις και να σου επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου.

- Εφόσον δεν προωθηθείς στον προορισμό σου ή δεν υπαναχωρήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση δικαιούσαι τροφή για καθυστέρηση άνω των 4 ωρών και κατάλυμα στο πλοίο ή ξενοδοχείο, εφόσον αυτό είναι εφικτό, όταν  ο αναμενόμενος χρόνος της αναχώρησης είναι η επόμενη ημέρα από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και μεσολαβούν τουλάχιστον 6 ώρες ή αναμένεται καθυστέρηση απόπλου πέραν των 6 ωρών και η προγραμματισμένη ώρα απόπλου είναι μεταξύ των ωρών 00.00 έως 05.00. Εφόσον η παροχή καταλύματος δεν είναι εφικτή χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου επιβάτη.

- Χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου επιβάτη ή άλλη αντισταθμιστική παροχή κατόπιν συμφωνίας εφόσον με υπαιτιότητα της εταιρείας δεν προωθηθείς στον προορισμό σου εντός 24 ωρών.

14. Τι δικαιούμαι σε περίπτωση που δεν μουεπιτραπείηεπιβίβαση στο πλοίο ενώέχωστηνκατοχήμου έγκυροεισιτήριο;

- Να λάβεις αποζημίωση τριπλάσια της αξίας του ναύλου επιβάτη ή

- Την συντομότερη προώθησή στον τελικό προορισμό σου, με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας , τροφή για καθυστέρηση άνω των 4 ωρών και κατάλυμα στο πλοίο ή ξενοδοχείο, εφόσον αυτό είναι εφικτό, όταν  ο αναμενόμενος χρόνος της αναχώρησης είναι η επόμενη ημέρα από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και μεσολαβούν τουλάχιστον 6 ώρες ήαναμένεται καθυστέρηση απόπλου πέραν των 6 ωρών και η προγραμματισμένη ώρα απόπλου είναι μεταξύ των ωρών 00.00 έως 05.00 ή μεταφορά σε χρόνο της επιλογής σου. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεις επιπρόσθετα ως αποζημίωση την αξία του ναύλου επιβάτη.

15. Που μπορώ να επιστρέψω το εισιτήριό μου;

Μπορείς να το επιστρέψεις ή να το τροποποίησεις το εισιτήριο σου από εκεί που το εξέδωσες ή στον οριζόμενο κατά λιμένα από την εταιρεία  ναυτικό πράκτορα ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο  εκδίδει εισιτήρια επιβατών και αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων για το συγκεκριμένο πλοίο.

16. Με ποιόν τρόπο θα μου επιστραφεί ο ναύλος και θα μου καταβληθεί η αποζημίωση;

θα πρέπει να παραδώσεις αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου ή το απόκομμα, στην εταιρεία ή στον εκδότη του εισιτηρίου ή στον κατά λιμένα οριζόμενο από την εταιρεία ναυτικό πράκτορα έως και 7 ημέρες μετά την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου

17. Έχει η εταιρεία άλλες υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να γνωρίζω;

Ναι, πρέπει να γνωρίζεις ότι οι εταιρείες υποχρεούνται να:

-Ανακοινώνουν  δημόσια  τα  δρομολόγια  με  κάθε πρόσφορο μέσο και να πληροφορούν εγκαίρως το κοινό σχετικά με την εκτέλεσή τους.

-Ανακοινώνουν  με  προσβάσιμες  στους  επιβάτες μορφές αναγγελίας  την οποιαδήποτε καθυστέρηση στον απόπλου , πλου και κατάπλου του πλοίου, αναφέροντας τόσο τον εκτιμώμενο χρόνο όσο και την αιτία της καθυστέρησης.

-Ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο επιβάτη πριν την έκδοση του εισιτηρίου για τις τιμές και εκπτώσεις και να μην αυξάνουν την τιμή του για το οποίο έγινε κράτηση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής κράτησης θέσεως μέχρι τη συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα παραλαβής ή πληρωμής του εισιτηρίου.

-Ενημερώνουν αναλυτικά τον επιβάτη ως προς τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου.

-Παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στα άτομα μειωμένης κινητικότητας ή στα άτομα που χρήζουν ειδική φροντίδα όπως βρέφη, μικρά παιδιά και τους συνοδούς τους, εγκύους, ηλικιωμένα πρόσωπα.

18.Τι υποχρεώσεις έχω εγώ απέναντι στην εταιρεία;

Ως επιβάτης υποχρεούσαι να:

-Προσέρχεσαι στο πλοίο μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και να φέρεις το όχημα  στο χώρο αναμονής φόρτωσης τουλάχιστον 1 ώρα πριν τον απόπλου.

-Καταλαμβάνεις την αντίστοιχη θέση που αναγράφεται επί του εισιτηρίου, να μην τοποθετείς τις αποσκευές σου ή άλλα αντικείμενα επάνω στα καθίσματα ή σε άλλες θέσεις επιβατών ώστε να στερείται η θέση άλλου επιβάτη και να συμμορφώνεσαι στους κανονισμούς του πλοίου καθώς και στις οδηγίες του πλοιάρχου ή του προσωπικού του πλοίου που σχετίζονται με την ησυχία , ευταξία, καθαριότητα και ασφάλεια του πλοίου.

-Μην μεταφέρεις εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.

-Δίνεις τα ακριβή στοιχεία σου και εφόσον το επιθυμείς στοιχεία επικοινωνίας για την ενημέρωσή σου σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου.

19. Που μπορώ να απευθυνθώ για να υποβάλω παράπονα – καταγγελία στην περίπτωση που  η εταιρεία δεν πληρεί τις υποχρεώσεις της;

-Για κάθε παράπονο ή καταγγελία που αφορά στη μη τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρείας  ή του εκδότη του εισιτηρίου, όπως καθορίζονται  στις διατάξεις του ν. 3709/2008 , καθώς και για οποιαδήποτε απαίτηση που απορρέει από τις διατάξεις του ίδιου νόμου απευθύνεσαι αρχικά στην εταιρεία ή στον εκδότη του εισιτηρίου ή στον ναυτικό πράκτορα. Κατά την διάρκεια του πλου  στον ορισμένο από τον πλοίαρχο αξιωματικό του πλοίου. Συμπληρώνεις το ειδικό έντυπο παραπόνων το οποίο μπορείς να προμηθευτείς ανάλογα εντός του πλοίου, στα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων και στις λιμενικές αρχές.

-Μετά την παρέλευση 15 εργάσιμων ημερών εφόσον δεν δόθηκαν απαντήσεις ή επαρκείς εξηγήσεις από την εταιρεία ή τον εκδότη του εισιτηρίου σε καταγγελίες ή παράπονα, μπορείς να συμπληρώσεςι και να υποβάλεις το ίδιο ειδικό έντυπο παραπόνων, επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο του αρχικού έντυπου παραπόνων που συμπλήρωσες απευθείας:

α) στη Λιμενική Αρχή επιβίβασής ή αποβίβασής σου ή

β) στο ΥΕΝΑΝΠ/Δ/νση Θαλασσίων Συγκοινωνιών  ή στην Δ/νση Μεταφορών της Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής  Πολιτικής και στη διεύθυνση που αναφέρεται στο πίσω μέρος του ειδικού εντύπου .

20. Σε ποιες περιπτώσεις δεν έχουν εφαρμογή τυχόν απαιτήσεις μου;

- Καμία απαίτηση δεν δύναται να θεμελιωθεί για καθυστέρηση, διακοπή, ακύρωση ή τροποποίηση  δρομολογίου που οφείλεται σε λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, στην εφαρμογή διατάξεων της νομοθεσίας( όπως περίπτωση δ της παραγράφου 3,του άρθρου έκτου ν.2932/01) ή σε εντολές της αρμόδιας Αρχής γενικά ιδίως δε για την παροχή βοήθειας σε πλοία ή πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο ή σε τυχόν εγκεκριμένη  τροποποίηση των προγραμματισμένων δρομολογίων η οποία σχετίζεται με την  εξυπηρέτηση εκτάκτων μεταφορικών αναγκών ή την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για το νόμο που αφορούν το νόμο 3709/08 (ΦΕΚ 213 Α΄) και την αριθμ. 3332.12/01/09/23-2-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 427 Β΄) μπορούν οι επιβάτες να απευθύνονται  στις Λιμενικές Αρχές και στην Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας.

και φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας…

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οδηγία φωτοτυπίας

 Οι καταναλωτές που τους ζητείται φωτοτυπία της ταυτότητας από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες ή από το Δημόσιο, για να προστατεύονται από τυχόν πλαστογραφία της ταυτότητάς τους με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες, πρέπει να ενεργούν ως εξής:

Αυτές είναι οι ελάχιστες προφυλάξεις για την ασφάλεια της συναλλαγής, μέχρι το ΙΝΚΑ να διερευνήσει πλήρως από πλευράς νομιμότητας το θέμα και να δημιουργήσει αυστηρότερες προφυλάξεις υπέρ των καταναλωτών.

Τέλος το ΙΝΚΑ συνιστά σε περιπτώσεις σαν τις παραπάνω οι καταναλωτές να αποφεύγουν να δίδουν τα προσωπικά τους δεδομένα «στο δρόμο» από τραπεζάκια που στήνονται για πώληση διαφόρων υπηρεσιών, και να προτιμούν τα καταστήματα.

και τι μπορείτε να κάνετε…

1. Ελέγξτε τι αγοράσατε.

Το καλύτερο είναι να εξετάζετε προσεκτικά ό,τι αγοράσατε, το ταχύτερο δυνατό. Βεβαιωθείτε ότι δουλεύει σωστά και είναι σε καλή κατάσταση.
Αν σας τύχει η χειρότερη περίπτωση, τότε:

2. Τι μπορείτε να κάνετε αν τα προϊόντα είναι ελαττωματικά

Μπορείτε να απορρίψετε τα αγαθά, επιστρέφοντας τα στο κατάστημα και ζητώντας την επιστροφή των χρημάτων σας. Αν για οποιαδήποτε αιτία δεν μπορείτε να επιστρέψετε αμέσως τα αγαθά στο κατάστημα, τηλεφωνήστε και ειδοποιείστε ότι απορρίπτετε το αγορασθέν εμπόρευμα. Εφόσον όμως έχετε αποδεχθεί τα αγαθά, δηλαδή τα κρατήσατε για ορισμένο χρόνο ή προσπαθήσατε να τα επισκευάσετε μόνοι σας, έχετε χάσει κάθε δικαίωμα απόρριψης.
Μπορείτε όμως να διεκδικήσετε κάθε έξοδο επισκευής που είναι απαραίτητη ή, αν τα αγαθά δεν μπορούν να επιδιορθωθούν, μπορείτε να διεκδικήσετε τη διαφορά της αξίας των αγαθών μεταξύ της κατάστασης που θα έπρεπε να είναι κι αυτής που βρίσκονται τώρα.
Στην πραγματικότητα, πολλοί αγοραστές συμφωνούν με τις προτάσεις του καταστήματος για μια δωρεάν επισκευή ή για ένα πιστωτικό σημείωμα. Δεν είστε υποχρεωμένοι να το αποδεχτείτε. Τα καταστήματα συνήθως προτιμούν αυτού του είδους τις προσφορές από την πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας ή την αποζημίωση. Κατά πόσο είσαστε διατεθειμένοι να διαφυλάξετε τα νόμιμα δικαιώματα σας εξαρτάται φυσικά από την προσωπική ιδιαίτερή σας περίπτωση. Ίσως προτιμάτε να δεχθείτε μιαν δωρεάν επισκευή ή μια ανταλλαγή, αν σας γίνει τέτοια πρόταση – ιδιαίτερα αν είναι δύσκολο για σας να αποδείξετε ότι τα αγαθά ήταν ελαττωματικά όταν τα αγοράσατε ή αν παρουσιάσουν το ελάττωμα τους μετά από βραχύχρονη λειτουργία ή χρήση.

3. Τι μπορείτε να κάνετε αν κάτι που σας δώρησαν είναι ελαττωματικό

Προς το παρόν, οι διατάξεις των νόμων ελάχιστα καλύπτουν έναν αποδέκτη δώρου για οποιαδήποτε διεκδίκηση. Τα προϊόντα μπορούν όμως να έχουν κάποια εγγύηση του κατασκευαστή, οπότε, αν υπάρχει τέτοια, καλό είναι να έρθετε σε επαφή με αυτόν. Οι περισσότεροι κατασκευαστές θα τιμήσουν την εγγύηση τους, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που θα προβάλει τη διεκδίκηση. Δεν μπορούμε να μην τονίσουμε ότι, παρόλο που νομικώς τα καταστήματα που πούλησαν ένα αντικείμενο δεν σας οφείλουν τίποτε, στην πράξη τα περισσότερα καταστήματα δεν αρνούνται να δώσουν ένα πιστωτικό σημείωμα, να προσφέρουν μια δωρεάν επισκευή ή ακόμα και να αλλάξουν το δώρο που λάβατε και δεν είναι του γούστου σας, με κάτι άλλο που σας ικανοποιεί.
4. Τι μπορείτε να κάνετε αν κάτι που σας δώρησαν έχει άλλο μέγεθος ή χρώμα ή ήδη έχετε τέτοιο
Τα περισσότερα καταστήματα στην Ελλάδα είναι πρόθυμα να σας αλλάξουν εμπορεύματα ή να σας δώσουν ένα πιστωτικό σημείωμα. Μερικά μάλιστα ανακοινώνουν ότι είναι πρόθυμα να το κάνουν. Χαρακτηριστικό αυτής της προθυμίας είναι ότι πολλά καταστήματα, ιδιαίτερα στις περιόδους εορτών ή εκπτώσεων που έχουν μεγάλη κίνηση, αναρτούν επιγραφές που καθορίσουν τις ώρες που υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία και περισσότερος χρόνος. Πάντως, αν ψωνίσετε κάτι από ένα κατάστημα που δεν είσαστε βέβαιοι ότι τηρεί την πολιτική της εξυπηρέτησης με αλλαγές, καλό είναι να το ζητήσετε και εγγράφως. Τότε το κατάστημα θα τηρήσει οπωσδήποτε την έγγραφη υπόσχεση του.

ασφαλής αγορά και…

1. Προσοχή στην ετικέτα

Ο καταναλωτής, όταν αγοράζει προσυσκευασμένα τρόφιμα, πρέπει να γνωρίζει ότι στην ετικέτα αναγράφονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που του δίνουν τη δυνατότητα να επιλέγει αυτό το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του με τον καλύτερο τρόπο.
Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους καταναλωτές είναι να διαβάΖουν με προσοχή τον κατάλογο των συστατικών, αφού έτσι μπορούν να έχουν πλήρη γνώση της σύστασης του τροφίμου, καθώς επίσης και των πρόσθετων που χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή του.
Να αποφεύγονται συσκευασμένα τρόφιμα χωρίς επισήμανση, άγνωστης προέλευσης, διότι ενδέχεται να είναι νοθευμένα ή ακατάλληλα.
Τι πρέπει να προσέξετε
Στις ετικέτες των προσυσκευασμένων τροφίμων αναγράφονται υποχρεωτικά οι παρακάτω ενδείξεις:

* Η ονομασία πώλησης του προϊόντος
* Ο κατάλογος των συστατικών
* Η καθαρή ποσότητα
* Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και, για τρόφιμα που μπορεί να υποστούν αλλοίωση, η τελική χρονολογία ανάλωσης
* Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης
* Τα στοιχεία του παρασκευαστή ή και του πωλητή ή γενικά κάποιου υπευθύνου
* Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης, στην περίπτωση που η παράλειψη του μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή

Όλες οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται και στα ελληνικά.

2. Εμφιαλωμένα νερά & αναψυκτικά: Προσοχή στις τιμές.

Μην αγοράζετε αδιαμαρτύρητα εμφιαλωμένο νερό ή αναψυκτικό σε τιμή ανώτερη της αναγραφόμενης ενδεικτικής ειδικά σε χώρους με μονοπωλιακή θέση.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση, να καταγγέλλετε το συμβάν.
Είναι πλέον υποχρεωτικό να αναγράφεται στη συσκευασία του εμφιαλωμένου νερού και των αναψυκτικών η ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης.
Υπεύθυνοι για την ύπαρξη της ενδεικτικής τιμής είναι τόσο οι επιχειρήσεις παραγωγής των προϊόντων αυτών όσο και οι λιανοπωλητές.
Η ενδεικτική τιμή ισχύει ως ανώτατη σε συγκεκριμένους χώρους, λόγω της μονοπωλιακής τους θέσης:

* Αεροδρόμια
* Σιδηρόδρομοι
* Πλοία
* Αρχαιολογικοί Χώροι
* Αθλητικοί Χώροι

Οι αγορές στα Σούπερ…

1. Στον λαβύρινθο των Σούπερ Μάρκετ

Μια λογική, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων, διέπει τον τρόπο σχεδιασμού της διαρρύθμισης των Σούπερ Μάρκετ.
Βασικά, η σχεδίαση της έκθεσης των προϊόντων σκοπό έχει τη διευκόλυνση των καταναλωτών στη θέαση όλων των προσφορών (εμφανίζονται υπό μορφή φυσικών εμποδίων) αλλά και όλων των προϊόντων που είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρα. Το αντίστροφο συμβαίνει στα προϊόντα ανελαστικής αναγκαιότητας και μικρού περιθωρίου κέρδους. Να πώς έχει η διάταξη και οι τεχνικές της:

* Μόλις περάσετε την πορτά συναντάτε τις προσφορές σε είδη εποχής, τρόφιμα, μαγειρικά σκεύη, οικιακό εξοπλισμό κ.λ.π. Με αυτόν τον τρόπο επιβραδύνετε το βήμα σας.
* Το τμήμα φρέσκων προϊόντων είναι συνήθως κοντά στην είσοδο του καταστήματος, καθώς τα φρούτα και τα λαχανικά θεωρούνται παρορμητικές αγορές. Η ελκυστική εμφάνιση ανεβάζει την εικόνα του καταστήματος.
* Προϊόντα συμπληρωματικά της διατροφής βρίσκονται κοντά-κοντά, κυρίως για δική σας ευκολία, αλλά και για να ερεθίζουν τις παρορμητικές αγορές. Είναι πιο πιθανό να αγοράσετε \\\\\\\»ντρέσινγκ\\\\\\\» για σαλάτες εάν αυτό είναι κοντά στα λαχανικά.
* Το τμήμα με τα λουλούδια ελκύει επίσης τους παρορμητικούς αγοραστές.
* Τα ανοιχτά ψυγεία (βούτες) όχι μόνο επιτρέπουν στους πελάτες να διαλέγουν προϊόντα από οποιαδήποτε πλευρά, αλλά και επιβραδύνουν την κίνηση.
* Πιθανόν να αγοράζετε φρέσκο γάλα κάθε μέρα. Αυτός είναι και ο λόγος που τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι συνήθως στο πιο άβολο μέρος του καταστήματος και πάντα στο πίσω μέρος του. Δεν είναι πιθανό το να μπει κάποιος βιαστικά στο Σ/Μ να πάρει ένα μπουκάλι γάλα και να φύγει χωρίς να έχει πάρει τουλάχιστον 10 μηνύματα από τα κατάλληλα τοποθετημένα προϊόντα στα ράφια.
* Προϊόντα με έκπτωση βρίσκονται σε ειδικά εκθετήρια στο τέλος των διαδρόμων. Οι καταναλωτές το γνωρίζουν, το γνωρίζουν όμως και οι καταστηματάρχες και βάζουν πολλές φορές στο τέλος των διαδρόμων προϊόντα χωρίς έκπτωση.
* Το αρτοποιείο βρίσκεται συνήθως σε σημείο τέτοιο, ώστε οι μυρωδιές να προσελκύουν τον καταναλωτή πριν προλάβει να δει τα ψωμιά.
* Τελευταίο \\\\\\\»κτύπημα\\\\\\\» είναι τα προϊόντα υψηλού ποσοστού κέρδους, όπως μπαταρίες, τσίχλες, καραμέλες κ.α. που βρίσκονται πάντα μπροστά στα ταμεία, στην έξοδο του καταστήματος.
Ο κόσμος του λιανεμπορίου έχει υποστεί ραγδαίες αλλαγές την τελευταία δεκαετία. Πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα γέμισαν την αγορά. Χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, μικρές στολισμένες πολιτείες εξυπηρετούν τον πλέον δύσκολο και απαιτητικό καταναλωτή. Είναι σημεία αγοράς όπου κανείς μπορεί να αγοράσει σχεδόν τα πάντα χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθεί, ακόμη και να πιει τον καφέ του ή να φάει το μεσημεριανό του. Είναι αλήθεια βέβαια ότι ένας μη σωστά εκπαιδευμένος καταναλωτής μπορεί να παρασυρθεί και να αγοράσει προϊόντα που δεν είχε σκοπό να αγοράσει ποτέ. Μια πρόσφατη έρευνα όμως, σχετική με τις αγορές στα μεγάλα πολυκαταστήματα, μεταξύ επιλεγμένων καταναλωτών έδειξε ότι μόνον ένα 6% γυρίζει σπίτι με πράγματα που δεν είχε πρόθεση να αγοράσει.
Σημαντικό επίσης είναι ότι τα 2/3 των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν ψωνίζουν χωρίς να έχουν πρώτα μία ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με το πιο προϊόν χρειάζονται να αγοράσουν.
Η έρευνα αυτή όμως έδειξε και ότι:
* Οι άντρες παραδέχονται ότι ασχολούνται με τις αγορές περισσότερο από ό,τι ασχολούντο 5 χρόνια πριν, εν αντιθέσει με τις γυναίκες που ψωνίζουν λιγότερο.
* Όλοι εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από τις αγορές τους, με την προϋπόθεση ότι το κατάστημα τους πρόσφερε σωστή εξυπηρέτηση. Οι περισσότεροι προτιμούσαν καταστήματα που τους παρείχαν την καλύτερη δυνατή βοήθεια κατά την αγορά.
* Η ποιότητα του προϊόντος σε σχέση με την τιμή του εμφανίστηκε ως ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας για τις αγορές τους.
Ο μεγαλύτερος αριθμός παραπόνων αφορούσε στην εξυπηρέτηση μέσα στα καταστήματα. Δυσκολία να βρεθεί κάποιος υπάλληλος για πληροφορίες, μεγάλες ουρές στα ταμεία, αλλά και δυσκολία να βρεθούν όλα τα ταμεία ανοικτά. Αρκετά παράπονα εκφράστηκαν για την αγενή συμπεριφορά των υπαλλήλων.

2. Η εμφάνιση πουλάει

Οι βιτρίνες δεν είναι πλέον τα παράθυρα των καταστημάτων, αλλά το μέσον βελτίωσης της εικόνας των εμπορευμάτων. Ο τρόπος διαρρύθμισης, η τοποθεσία των κυλιόμενων κλιμάκων και ο φωτισμός, είναι μελετημένα ώστε να αυξάνουν τις πωλήσεις του καταστήματος. Είναι ευνόητο ότι όλα σκοπό έχουν να πείσουν τον καταναλωτή να αγοράζει από το συγκεκριμένο κατάστημα, αλλά και να αγοράζει περισσότερα από αυτά που είχε προγραμματίσει. Σαφέστατα όμως, όλα αυτά βοηθούν και τον καταναλωτή να ψωνίζει σε πολιτισμένο περιβάλλον, με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχει μάθει να ψωνίζει σωστά. Μερικές από τις τεχνικές που βοηθούν το κατάστημα στην πώληση των προϊόντων είναι:

* Πάνω – κάτω: Οι κυλιόμενες σκάλες είναι για πολλά πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα το κεντρικό σημείο. Το γεγονός αυτό τις καθιστά ιδανικές για την προώθηση επώνυμων προϊόντων.
* Παρορμητικές αγορές: Τα καλλυντικά, το πιο επικερδές τμήμα των πολυκαταστημάτων, είναι σχεδόν πάντα κοντά στην είσοδο του καταστήματος. Οι χώροι είναι επινοικιασμένοι σε εταιρίες καλλυντικών, των οποίων υπάλληλοι μας ψεκάζουν με αρώματα και μας βάφουν με σκιές και κραγιόν. Τα εσώρουχα, οι τσάντες και τα κοσμήματα, είδη και αυτά υψηλής παρόρμησης, είναι συνήθως κοντά. Απόδειξη είναι ότι τα τμήματα τα οποία οι πελάτες επισκέπτονται αφού το προγραμματίσουν, όπως εκείνα των επίπλων, βρίσκονται στους \\\»επάνω\\\» ορόφους.
* Βιτρίνες: ένα αντικείμενο αξίας, όπως ένα ρολόι όταν βρίσκεται σε προσθήκη τζαμένια δίνει μία αίσθηση πολυτελείας και μεγαλύτερης αξίας. ταν επιπλέον δεν έχει τιμή, θα πρέπει να περιμένετε τον πωλητή να σας βοηθήσει για την αγορά του.
* Προωθήσεις σε καλάθια: Πολλά πολυκαταστήματα χρησιμοποιούν τα καλάθια για την πώληση μικρού μεγέθους αντικειμένων. Τα προϊόντα που βρίσκονται μέσα στα καλάθια υπονοούν καλές αγορές. Αυτό βεβαίως δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει.
* Στο ύψος του ματιού: Οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι καταναλωτές αγοράζουν ρούχα που υπάρχουν στα ράφια, σε όλα τα μεγέθη και σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων. Τοποθετούν λοιπόν τις πιο πλήρεις σειρές τους στο επίπεδο των ματιών και τα \\\»σπασμένα\\\» νούμερα και χρώματα στα χαμηλότερα ράφια.
* Η γοητεία του καινούργιου: Τα πολυκαταστήματα πωλούν πολύ πιο εύκολα τα καινούργια ρούχα. Η καινούργια μόδα προσελκύει την προσοχή. Έτσι οι καινούργιες σειρές τοποθετούνται στο καλύτερο σημείο του καταστήματος ώστε ο καταναλωτής να τα εντοπίσει αμέσως.
* Λίγα επιπλέον: Εφόσον ο καταναλωτής έχει τελειώσει με τα ψώνια του και βρίσκεται στο ταμείο για να πληρώσει, τι ψυχή έχουν 10 ευρώ επιπλέον, για να αγοραστεί άλλο ένα αντικείμενο (χρήσιμο;). Αντικείμενα παρορμητικής αγοράς είναι τοποθετημένα στα ταμεία.
* Η μαγεία του κόκκινου: Αν δείτε κάτι κόκκινο, τότε έχει ανάψει το πράσινο μέσα σας για την αγορά. Το κόκκινο ξεσηκώνει, θα το δείτε παντού στα πολυκαταστήματα. Τα ζεστά ροζ, το ροδακινί και τα περλέ χρώματα, κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν όμορφα με τον εαυτό τους, γι\\\’ αυτό και συνήθως βρίσκουμε τέτοια χρώματα στα δοκιμαστήρια.
* Προσφορές: Ο καταναλωτής για να βρει το προϊόν της προσφοράς ψάχνει από ράφι σε ράφι και από διάδρομο σε διάδρομο. Έτσι περνάνε μπροστά από τα μάτια του εκατοντάδες ελκυστικά αγαθά που βρίσκονται φυσικά στην κανονική τιμή τους.

Ασφαλείς και Σωστές…

1. Όταν αγοράζετε παιδικά παιχνίδια

Όλα τα παιχνίδια που κυκλοφορούν στην Κοινότητα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας, που ορίζονται από την κοινοτική και την εναρμονισμένη Ελληνική νομοθεσία.
Προσοχή!

* Πριν αγοράσετε, ελέγξτε αν υπάρχει το \\\»CE\\\» ή και τυχόν ένδειξη για την ηλικία, προκειμένου να μην αγοράσετε παιχνίδι που προορίζεται για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας.
* Διαβάστε τυχόν οδηγίες χρήσης του παιχνιδιού.
* Εφαρμόστε τυχόν οδηγίες τύπου: \\\»Προσοχή! Να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενηλίκων\\\».
* Μην διστάζετε να αναφέρετε στις αρμόδιες αρχές τυχόν παρατηρήσεις σας για κάποιο παιχνίδι, προκειμένου να λαμβάνονται μέτρα, εφόσον απαιτείται. Η βοήθεια σας είναι πολύτιμη για τον πληρέστερο έλεγχο της αγοράς.

Τι πρέπει να προσέχουμε
Η συμμόρφωση των παιχνιδιών με τις απαιτήσεις αυτές επισημαίνεται με την ένδειξη \\\»CE\\\» που τίθεται από τον ίδιο τον κατασκευαστή, ενώ πρέπει να φέρουν και προειδοποίηση αν τυχόν δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από κάποια ηλικία και κάτω.
Καθήκον του κάθε κράτους και των αρμόδιων υπηρεσιών του είναι να ελέγχουν αν τα παιχνίδια φέρουν το \\\»CE\\\», που αποτελεί διαβατήριο για την κυκλοφορία στην αγορά, και αν αυτά που φέρουν το \\\»CE\\\» συμμορφώνονται πράγματι προς τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας.
Αφού λοιπόν το σήμα τίθεται από τους κατασκευαστές και αφού πάντα υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες ενδεχομένως, για λόγους κόστους μπορεί να το θέτουν χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμό, ενώ οι έλεγχοι δεν μπορεί παρά να είναι δειγματοληπτικοί, αυτό σημαίνει ότι το \\\»CE\\\» είναι ένδειξη, αλλά όχι και εγγύηση ασφαλείας του παιχνιδιού.
Έχουν και οι ΓΟΝΕΙΣ ευθύνη.
Γενικά, συνιστάται στους γονείς να μην παρασύρονται από τη διαφήμιση, που ωθεί στον υπερκαταναλωτισμό, και να καλλιεργούν στα παιδιά τους κριτικό πνεύμα απέναντι στα στερεότυπα που προβάλλονται, επιλέγοντας παιχνίδια που προάγουν την ευρηματικότητα και την πρωτοβουλία του παιδιού.
Το \\\»CE\\\» είναι ένδειξη αλλά όχι και εγγύηση ασφαλείας του παιχνιδιού.

Οι συναλλαγές με τα…

1. Τι πρέπει να προσέξετε πριν πάτε σε ένα Κέντρο Αισθητικής

Κάθε χρόνο, με το που μπαίνει η άνοιξη, αρχιζει να σας κυριεύει μια έντονη ανησυχία για το πώς θα εμφανιστείτε στις παραλίες. Τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου ίσως να κάνατε κάθε είδους κατάχρηση χωρίς να νιώθετε την παραμικρή τύψη από τον Μάρτιο όμως και μετά αρχίζει η εποχή της ανασυγκρότησης. Αποφασίζετε λοιπόν να αντιμετωπίσετε ριζικά το πρόβλημα και να απευθυνθείτε στους ειδικούς: στα Ινστιτούτα Αδυνατίσματος και στα Κέντρα Αισθητικής.

* Κατ\\\’ αρχάς, δεν πρέπει να συγχέετε τα Ινστιτούτα Αδυνατίσματος με τα Κέντρα Αισθητικής. Συχνά, υπηρεσίες αισθητικής εξασκούνται παράνομα μέσα στα Κέντρα Αδυνατίσματος.
* Αισθητική έχουν δικαίωμα να κάνουν μόνο οι πτυχιούχοι αισθητικοί των ΤΕΙ και των ΙΕΚ. Γι\\\’ αυτό φροντίστε να δείτε το πτυχίο του αισθητικού που πρόκειται να σας περιποιηθεί.
* Μη δεχθείτε να κάνετε αισθητική περιποίηση σε κομμωτήρια, σε γυμναστήρια ή σε στούντιο μανικιούρ.

2. Τι πρέπει να προσέξετε πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα αδυνατίσματος

Τι πρέπει να προσέξετε πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα αδυνατίσματος

* Διαβάστε πολύ προσεκτικά τα έγγραφα που θα υπογράψετε. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στα \\\»ψιλά γράμματα\\\», να μην αναφέρεται ότι δεν δικαιούστε ακύρωση του προγράμματος ή επιστροφή των χρημάτων σας. Ελέγξτε το.
* Το κέντρο που θα επισκεφθείτε πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει και ιατρικό προσωπικό. Μην αρκεστείτε όμως σε αυτό. Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα, καλό θα ήταν να πάρετε τη γνώμη του προσωπικού σας γιατρού.
* Μην πληρώνετε όλο το ποσό του προγράμματος προκαταβολικά. Η ανώτατη προκαταβολή που δικαιούνται να σας ζητήσουν είναι 88 ευρώ.
* Απαιτήστε να δείτε το πτυχίο του ατόμου που σας περιποιείται και την άδεια λειτουργίας του Κέντρου που επισκεφθήκατε.
* Μην υπογράψετε το συμβόλαιο εάν δεν έχετε κατανοήσει πλήρως το είδος των υπηρεσιών που θα σας προσφέρουν, τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν, τη διάρκεια του προγράμματος και τον αριθμό των επισκέψεων που θα απαιτηθούν.
* Ζητήστε έγγραφη διαβεβαίωση για το κόστος του προγράμματος και τον τρόπο αποπληρωμής.

Αγορές

1. Τραπεζικές υπηρεσίες

Πριν επιλέξετε οποιοδήποτε τραπεζικό προϊόν ή υπηρεσία, αναζητήστε ενημερωτικά φυλλάδια από περισσότερες τράπεζες.
Είναι υποχρέωση των τραπεζών να διαθέτουν στους χώρους συναλλαγών ενημερωτικά φυλλάδια.
Τραπεζικά προϊόντα
Πριν συνάψετε οποιαδήποτε σύμβαση (δανείου, πιστωτικής κάρτας) ζητήστε να μάθετε το ύψος της Συνολικής Ετήσιας Πραγματικής Επιβάρυνσης, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο το ονομαστικό επιτόκιο, αλλά και τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις.

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟ 1721

ΠΡΟΣΟΧΗ

* Να ενημερώνεστε για το επιτόκιο υπερημερίας, που σας επιβαρύνει σε ημερήσια βάση από τη στιγμή δεν εξοφληθεί μία δόση.
* Ζητήστε το κείμενο σύμβασης, ώστε να το μελετήσετε πριν το υπογράψετε. Επίσης ζητήστε αντίγραφο της σύμβασης μετά την υπογραφή της. Προσοχή στα ψιλά γράμματα!
* Εάν θέλετε να διατυπώσετε παράπονο ή να προβείτε σε καταγγελία, απευθυνθείτε στην ειδική υπηρεσία της τράπεζας ή συμπληρώστε το ειδικό έντυπο παραπόνων ή καλέστε το τετραψήφιο 1721 και τον Τραπεζικό Μεσολαβητή.

2. Τι πρέπει να προσέξετε με τα Τραπεζικά Προϊόντα Λιανικής

Τα τραπεζικά προϊόντα λιανικής, δηλαδή οι πιστωτικές κάρτες, τα δάνεια, τα εορτοδάνεια, τα σπουδαστικά κ.ά., είναι μόδα της τελευταίας δεκαετίας. Η δυνατότητα να δανείζομαστε μικρά ποσά για να καλύπτουμε τρύπες σε έκτακτες περιστάσεις ή για να αποφεύγουμε τα μετρητά δεν είναι καθόλου κακή. Αρκεί να μη μας κοστίσει υπερβολικά πολύ. Για τα πανωτόκια, συνάνθρωποι μας έχασαν περιουσίες και όχι μόνο.
Δανεισμός, λοιπόν, με πολλή προσοχή, γιατί τα πράγματα δεν είναι αστεία. Και μην εμπιστεύεστε τις τράπεζες περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Στόχος τους είναι το κέρδος και, όπως αποδείχθηκε σε κάποιες περιπτώσεις, όχι πάντα με τον καλύτερο τρόπο!

* Πριν επιλέξετε οποιοδήποτε τραπεζικό προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει όλα τα σχετικά. Δεν είναι όλα ίδια.
* Πριν συνάψετε σύμβαση, φροντίστε να μάθετε το ύψος της Ετήσιας Συνολικής Πραγματικής Επιβάρυνσης – όχι μόνο για το ονομαστικό επιτόκιο δηλαδή, αλλά και όλες τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις.
* Ενημερωθείτε για το επιτόκιο υπερημερίας που επιβαρύνεστε σε ημερήσια βάση από τη στιγμή που δεν εξοφληθεί μια δόση

3. Τραπεζικά δάνεια

* Πάρτε αντίγραφο της σύμβασης πριν υπογράψετε. Μελετήστε τους όρους και ζητήστε διευκρινίσεις. Οι συμβάσεις ενδέχεται να εμπεριέχουν όρους καταχρηστικούς και υπέρμετρα δεσμευτικούς για τους καταναλωτές.
* Ζητήστε σαφή προσδιορισμό του τόκου, της πραγματικής επιβάρυνσης, του τόκου υπερημερίας και μάθετε τις συνέπειες που προβλέπονται σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της δόσης ή των δόσεων του δανείου.
* Ζητήστε αναλυτική κατάσταση για τις χρεώσεις που προβλέπονται (έξοδα φακέλου, λειτουργικό, εισφορές για τρίτους, δικαστικά κ.λ.π.)
* Ζητήστε την έγγραφη δέσμευση της τράπεζας σε περίπτωση προεξόφλησης του δανείου, για τις δεσμεύσεις που προβλέπονται.
* Σε περίπτωση που αδυνατείτε να εξοφλήσετε μία ή περισσότερες δόσεις, απευθυνθείτε εγγράφως στην τράπεζα και ζητήστε αναστολή της οφειλής χωρίς επιπρόσθετες επιβαρύνσεις.

4. Πιστωτικές κάρτες – Τι αλλάζει με την απόφαση του Aρειου Πάγου.

Είναι γεγονός ότι το πλαστικό χρήμα είναι μία από τις μεγαλύτερες ευκολίες στην υπηρεσία του σύγχρονου καταναλωτή. Είναι επίσης γεγονός ότι αυτό το \\\»εργαλείο\\\» είναι πολύ εύκολο να σας δημιουργήσει προβλήματα.
Σκεφτείτε το λίγο.
Πόσες φορές σε μια κρίση καταναλωτισμού έχετε υπερχρεώσει την πιστωτική σας κάρτα, αγοράζοντας χρήσιμα ή λιγότερο χρήσιμα προϊόντα; Το αποτέλεσμα είναι λίγο-πολύ γνωστό: βάρος στη συνείδηση σας και στην τσέπη σας.
Τι αλλάζει με την απόφαση του Αρείου Πάγου
Γνωρίζατε όμως ότι τόσο καιρό πληρώνατε παραπάνω χρήματα για την πιστωτική σας κάρτα απ\\\’ όσο έπρεπε; Μάλλον όχι.
Ηρεμήστε, τα νέα είναι ευχάριστα.
Μια απόφαση τον Αρείου Πάγου ήρθε να σας απαλλάξει από ένα μέρος των προβλημάτων που σας δημιουργεί η κάρτα. Η συγκεκριμένη απόφαση κρίνει καταχρηστικούς μία σειρά από γενικούς όρους συναλλαγών (τα λεγόμενα \\\»ψιλά γράμματα\\\») που χρησιμοποιούν οι τράπεζες στις συμβάσεις των πιστωτικών καρτών.
Σύμφωνα με την 1219/2001 του Αρείου Πάγου, η κατάσταση στον τομέα των πιστωτικών καρτών διαμορφώνεται ως εξής:

* Το εξωτραπεζικό επιτόκιο, το ανώτατο δηλαδή επιτόκιο με το οποίο μπορεί κάποιος να δανείσει χρήματα, δεσμεύει πλέον και τις τράπεζες. Το όριο αυτό σήμερα είναι 10,5 %. Τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών δεν πρέπει να ξεπερνούν αυτό το ποσοστό.
* Η τράπεζα δεν δικαιούται πλέον προμήθεια για την ανάληψη δανείου μέσω της πιστωτικής κάρτας.
* Η τράπεζα δεν μπορεί να τροποποιεί μονομερώς τους όρους της σύμβασης ούτε να αυξάνει μονομερώς το επιτόκιο. Στο συμβόλαιο που θα υπογράψετε πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα και εύλογα κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνει η αύξηση.
* Η τράπεζα δεν έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ή να διακόψει τη χρήση της κάρτας χωρίς σπουδαίο λόγο ή προτού μεσολαβήσει μια ορισμένη προθεσμία.
* Σε περίπτωση που η κάρτα σας χαθεί ή κλαπεί και γίνουν συναλλαγές με αυτήν, η δική σας \\\»ευθύνη\\\» περιορίζεται πλέον στο ποσόν των 150 Ευρώ.
Εάν ανήκετε σε εκείνους που έχουν πληρώσει με το παραπάνω την πολυτέλεια του πλαστικού χρήματος, η απόφαση του Αρείου Πάγου σας ανοίγει το δρόμο για να πάρετε το αίμα σας – και τα χρήματα σας – πίσω.

Πότε δικαιούστε επιστροφή των χρημάτων σας

Μπορείτε να διεκδικήσετε επιστροφή των χρημάτων σας όταν:

* Κατά το παρελθόν πληρώνατε επιτόκια υψηλότερα του επιτρεπόμενου.
* Κάνατε αναλήψεις μετρητών μέσω πιστωτικής κάρτας και πληρώνατε στην τράπεζα προμήθεια.
Πώς θα διεκδικήσετε επιστροφή χρημάτων
Μπορείτε να διεκδικήσετε επιστροφή των χρημάτων σας τόσο ατομικά όσο και συλλογικά. Ωστόσο, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι οι ομαδικές αγωγές, πολλών καταναλωτών κατά της τράπεζας.
* Συγκεντρώστε όλους τους μηνιαίους αναλυτικούς λογαριασμούς. Εάν δεν τους έχετε, ζητήστε τους με γραπτή αίτηση από την τράπεζά σας.
* Απευθυνθείτε στο δικηγόρο σας ή σε οργάνωση καταναλωτών.
Τι πρέπει γενικά να προσέχετε
* Διαβάστε πολύ προσεκτικά το συμβόλαιο που θα υπογράψετε με την τράπεζα. Αν δεν έχετε κατανοήσει πλήρως τους όρους χορήγησης της κάρτας, μη διστάσετε να ζητήσετε διευκρινίσεις.
* Εάν στον μηνιαίο αναλυτικό λογαριασμό που λαμβάνετε διαπιστώσετε έξοδα που δεν έχετε κάνει, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας. Μην αφήσετε να περάσουν μέρες, γιατί ίσως μετά αντιμετωπίσετε πρόβλημα στο να βρείτε το δίκιο σας.
* Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της κάρτας σας, ειδοποιήστε αμέσως την Υπηρεσία Ακύρωσης Πιστωτικών Καρτών της τράπεζάς σας.

5. Ιδιωτική ασφάλιση

Ο καταναλωτής πρέπει, από τη στιγμή που θα αποφασίσει να συνάψει μια ασφαλιστική σύμβαση, να αναζητήσει εναλλακτικές προτάσεις από διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρίες, να συγκρίνει και να επιλέξει την ασφάλιση που ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες του.
Τι πρέπει να γνωρίζουμε
Κατά τη διαδικασία επιλογής, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών, μέσω του εξαμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου για την ασφαλιστική αγορά, που θα εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Το δελτίο αυτό θα είναι κοινοποιήσιμο σε όλους τους πολίτες και θα περιέχει οικονομικούς δείκτες των εταιριών, καθώς και τις καταγγελίες οι οποίες έχουν αποδειχθεί βάσιμες.

* Ο ασφαλιστικός πράκτορας οφείλει να δώσει στον ενδιαφερόμενο, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ενημερωτικό έντυπο πληροφοριών.
* Κατά την παράδοση του συμβολαίου, ο καταναλωτής πρέπει να διαβάσει αναλυτικά και προσεκτικά τη σύμβαση, τους γενικούς όρους, και να ελέγξει αν το ασφαλιστήριο περιέχει τις καλύψεις που εκείνος ζήτησε και αν το ύψος των ασφαλίστρων είναι ανάλογο των στοιχείων της σύμβασης και των καλύψεων που αυτή του παρέχει. Επίσης, πρέπει να γνωρίζει ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι πλέον υποχρεωμένες να αναγράφουν τις εξαιρέσεις στις πρώτες σελίδες του ασφαλιστηρίου.
* Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ακυρώσει το συμβόλαιο, παίρνοντας πίσω τα χρήματα του εάν:
1. η κάλυψη που του δόθηκε παρεκκλίνει από αυτή που ζήτησε (προθεσμία ένας μήνας για εναντίωση),
2. δεν ενημερώθηκε για τους ασφαλιστικούς όρους ή δεν του δόθηκαν οι απαιτούμενες πληροφορίες από τη σύναψη της σύμβασης (προθεσμία περίπου 14 ημερών για εναντίωση)
* Οι εταιρίες υποχρεούνται να έχουν ενημερώσει τόν ασφαλισμένο για τα δικαιώματα του αυτά, με σημείωση με έντονα γράμματα που να διακρίνεται από τα υπόλοιπα στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, και να του έχουν χορηγήσει υποδείγματα των δηλώσεων εναντίωσης.
* Ειδικά για την ασφάλιση αυτοκινήτου, ο ασφαλισμένος πρέπει να γνωρίζει ότι η εταιρία υποχρεούται να ολοκληρώσει το διακανονισμό της ζημίας εντός των 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης ατυχήματος.
Εάν θεωρείτε ότι μια ασφαλιστική εταιρία έχει παραβιάσει τούς όρους της ασφαλιστικής σας σύμβασης ή το νόμο, σας παροτρύνουμε να υποβάλετε γραπτή και ενυπόγραφη καταγγελία.

Πωλήσεις από απόσταση…

1. Όταν αγοράζετε από απόσταση

Με τις πωλήσεις από απόσταση σι καταναλωτές διατρέχουν πολλούς κινδύνους.
Στις πωλήσεις από απόσταση (πωλήσεις που γίνονται με προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, τηλεφώνου, εντύπων που αποστέλλονται στους καταναλωτές κ.λ.π.), οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι διατρέχουν αυξημένους κινδύνους, είτε το προϊόν που θα αγοράσουν να αποδειχθεί ακατάλληλο για τη χρήση που το θέλουν είτε ο προμηθευτής να μην ανταποκριθεί επαρκώς στις υποχρεώσεις του.
Καλό είναι σ\\\’ αυτές τις συναλλαγές οι καταναλωτές:

* Να μην συναλλάσσονται με προμηθευτές που δεν δηλώνουν τα στοιχεία της ταυτότητας τους (επωνυμία, δ/νση, κ.λ.π.), καθώς και τον Αριθμό Μητρώου τους. Ο Αριθμός Μητρώου Προμηθευτή αναφέρεται υποχρεωτικά από τους Προμηθευτές στις προς τους καταναλωτές προτάσεις πώλησης, ως απόδειξη ότι αυτοί είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό Μητρώο Προμηθευτών που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
* Να μην πληρώνουν ποτέ προκαταβολές, πριν τουλάχιστον την παραλαβή των ειδών που παρήγγειλαν.
* Να γνωρίζουν ότι έχουν δικαίωμα, μέσα σε δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των ειδών, να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση που έχουν κάνει, με συστημένη επιστολή τους προς τον προμηθευτή, να επιστρέψουν τα είδη και να τους επιστραφούν τα χρήματα που ενδεχομένως έχουν πληρώσει.
* Στην περίπτωση υπαναχώρησής τους να κρατούν μια φωτοτυπία της επιστολής υπαναχώρησης, καθώς και την απόδειξη του ταχυδρομείου.
* Να είναι επιφυλακτικοί έναντι εντόνως δελεαστικών \\\»προσφορών – δώρων\\\», διότι είναι αρκετά πιθανό να πέσουν θύματα παραπλάνησης.
* Να επιδιώκουν να εξοφλούν την αξία των ειδών που παρήγγειλαν από απόσταση, μετά την πάροδο της προθεσμίας υπαναχώρησης τους, ούτως ώστε αν μετανιώσουν για τη σύμβαση που έκαναν, να μην κινδυνεύσουν να χάσουν τα χρήματα τους από κάποιον κακόπιστο προμηθευτή.

2. Ταχυδρομικές παραγγελίες

Υπάρχουν εταιρείες που τυπώνουν καταλόγους με τα πωλούμενα είδη τους και τις τιμές τους και δέχονται την εκτέλεση παραγγελιών ταχυδρομικώς. Αν τα εμπορεύματα που παραγγέλθηκαν ταχυδρομικά προορίζονται για τα χριστουγεννιάτικα δώρα, είναι σημαντικό να φτάσουν έγκαιρα, σε καλή κατάσταση, και να είναι ίδια με τις εικόνες του καταλόγου.
Αν ένα τέτοιο κατάστημα βεβαιώσει τη λήψη της παραγγελίας σας, δημιουργείται πάλι μια σύμβαση αγοραπωλησίας. Αυτό σας δίνει τα ίδια νομικά δικαιώματα, σαν να αγοράζατε προσωπικά τα είδη από το κατάστημα. Δηλαδή τα αγαθά πρέπει:

* Να συμφωνούν με την περιγραφή.
* Να είναι εμπορεύσιμης ποιότητας.
* Να ανταποκρίνονται στον προορισμό τους.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ

Αν τα εμπορεύματα δεν συμφωνούν με τους παραπάνω όρους, είναι φανερό ότι η εταιρεία αθέτησε τη συμβατική υποχρέωση σωστής εκτέλεσης της παραγγελίας και συνεπώς διέρρηξε μονομερώς και παράνομα το συμβόλαιο αγοραπωλησίας. Τότε έχετε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που αναφέραμε προηγούμενα. Πάντως και πάλι τα νομικά σας δικαιώματα ισχύουν αν είστε σεις ο πραγματικός αγοραστής και όχι ο παραλήπτης ενός δώρου που παραγγέλθηκε από άλλον.

ΧΡΟΝΟΣ

Σε κανονικές συνθήκες, όταν δεν συμφωνηθεί ακριβής χρόνος παράδοσης, ένα κατάστημα που αποδέχτηκε μια παραγγελία έχει υποχρέωση να την εκτελέσει μέσα σε \\\»λογική\\\» χρονική περίοδο. Αν δεν το κάνει, μπορείτε να ζητήσετε επανόρθωση, δεν μπορείτε όμως να ακυρώσετε την παραγγελία αν πρώτα δεν στείλετε μια προειδοποιητική επιστολή, με ένα κείμενο όπως:
\\\»Έκανα υπομονή δύο μήνες για να παραλάβω τα παραγγελθέντα είδη. Είναι σημαντικό για μένα να τα έχω σε δεκαπέντε μέρες από σήμερα. Αν όχι, θα ακυρώσω την παραγγελία μου και θα ζητήσω την επιστροφή των χρημάτων μου (αν φυσικά έχετε προπληρώσει) ή αποζημίωση (αν η καθυστέρηση άφιξης των εμπορευμάτων σας δημιούργησε πραγματικά μια οικονομική ή ηθική ζημιά)\\\».
Εφόσον όμως στον κατάλογο αναγράφεται, ή στην παραγγελία που δώσατε εγγράφως αναφέρεται, ότι τα εμπορεύματα προορίζονται για χριστουγεννιάτικα δώρα, είναι αυτονόητο ότι τα εμπορεύματα πρέπει να φτάσουν έγκαιρα για τις γιορτές, αλλιώς δεν θεωρούνται πια κατάλληλα. Γι\\\’ αυτό, αν δεν πάνε στην ώρα τους έχετε κάθε δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας και να ζητήσετε αποζημίωση.

ΚΟΣΤΟΣ

Ελέγξτε με κάθε λεπτομέρεια το έντυπο της παραγγελίας, ώστε να είσαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος επιβάρυνσης του εμπορεύματος και αύξησης της τιμής του. Εφόσον στο έντυπο δεν αναφέρεται με σαφήνεια κανένας λόγος ενδεχόμενης επιβάρυνσης της τιμής, τότε η τιμή θεωρείται σταθερή και δεν έχετε υποχρέωση να δεχθείτε καμιά αύξηση της.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κανονικά δεν έχετε κανένα δικαίωμα να αλλάξετε ιδέα για οποιαδήποτε πράγματα έχετε παραγγείλει, εφόσον το συμβόλαιο αγοραπωλησίας έχει γίνει. Έτσι για παράδειγμα, αν η εταιρεία πήρε την παραγγελία σας, έχει στείλει έντυπο αναγνώρισης της παραγγελίας, έχει εισπράξει την επιταγή σας ή σας έχει στείλει τα σωστά είδη μέσα σε κανονικά χρονικά περιθώρια, το συμβόλαιο αγοραπωλησίας έχει εκτελεστεί. Μόνο αν αλλάξετε ιδέα προτού το κατάστημα αναγνωρίσει την παραγγελία σας, τότε είστε εντάξει και μπορείτε να την ακυρώσετε.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Καμία φορά πρέπει αντί της συνολικής τιμής να καταθέσετε μια προκαταβολή της αξίας της παραγγελίας σας. Νομικά μπορείτε να απαιτήσετε την επιστροφή της προκαταβολής αν το κατάστημα δεν ήταν σε θέση να παραδώσει το εμπόρευμα μέσα στο συμφωνηθέντα χρόνο παράδοσης ή αν το εμπόρευμα ήταν ελαττωματικό. Δεν μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή της προκαταβολής επειδή απλώς αλλάξατε γνώμη μετά την παραλαβή του.

ΑΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΧΑΘΗΚΑΝΗ ΕΠΑΘΑΝ ΖΗΜΙΕΣ

Αν οτιδήποτε που παραγγείλατε φτάσει με ζημιές η χαθεί στα ταχυδρομεία, συνήθως η εταιρεία που πήρε την παραγγελία θα σας το αλλάξει δωρεάν. Είναι δική της δουλειά να κανονίσει το θέμα αποζημίωσης από τα ταχυδρομεία. Ο αποστολέας συνήθως έχει στα χέρια του την απόδειξη παράδοσης δέματος ή τη φορτωτική εμπορεύματος. Αν τα εμπορεύματα που στέλνει είναι μεγάλης αξίας, πρέπει να τα στείλει συστημένα ή μπορεί επίσης να τα ασφαλίσει για τη μεταφορά τους.
(Όλα όσα γράψαμε παραπάνω είναι για να γνωρίζετε τη νομική θέση σας αν παραγγείλετε εμπορεύματα. Αυτά τα δικαιώματα που αναλύσαμε είναι απλά και καλύπτονται από το εμπορικό δίκαια. Γι\\\’ αυτό, αν δεν πάρετε αυτό που σας οφείλεται, έχετε κάθε δικαίωμα να προσφύγετε στα δικαστήρια για να δικαιωθείτε.)

Ψυχαγωγία και

Σύντομα κοντά σας….

Τουρισμός και διακοπές
Διαπραγματευτείτε το πακέτο τουριστικών

Το ταξίδι πρέπει να είναι ευχάριστο και χωρίς
Ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικών
Πληροφορίες τυουριστικού περιεχομένου

Οι συναλλαγές με τις υπηρεσίες του Δημοσίου
Σύντομα κοντά σας….

Οι συναλλαγές με τις επιχειρήσεις Κοινής
Σύντομα κοντά σας….

Η ασφάλεια και οι

Νομικό Λογισμικό

1. Νόμιμο Λογισμικό

Πως να ελέγχετε ότι το λογισμικό σας είναι νόμιμο
Kατά την αγορά του λογισμικού θα πρέπει να προσέχετε έτσι ώστε να μην πέσετε θύμα απάτης. Κατ’ αρχήν όταν η τιμή πώλησης ενός προγράμματος ακούγεται πολύ καλή για να είναι αληθινή, τότε θα πρέπει να είστε περισσότερο υποψιασμένοι γιατί μπορεί να πρόκειται για πειρατικό.
Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η χρήση πειρατικού λογισμικού συνεπάγεται τους ακόλουθους τεχνικούς κινδύνους:
Μεγαλύτερη έκθεση στους ιούς και κακόβουλο λογισμικό
Κίνδυνος απώλειας δεδομένων ή καταστροφής αρχείων και συστήματος
Έλλειψη εγγυήσεων
Έλλειψη τεχνικής υποστήριξης
Aπαγόρευση πρόσβασης σε δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικού.
Προκειμένου να αποφύγετε να υποστείτε τις παραπάνω συνέπειες από την χρήση παράνομου λογισμικού, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι το λογισμικό είναι νόμιμο. Αυτό σημαίνει ότι κατά την αγορά προγραμμάτων λογισμικού θα πρέπει να ζητάτε:
Άδεια χρήσης
Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας
Τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς
Όταν το λογισμικό είναι προεγκατεστημένο σε έναν καινούριο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (OEM PRODUCT) τι θα πρέπει να γνωρίζετε;
Σε περίπτωση που τα προεγκατεστημένα προγράμματα λογισμικού δεν συνοδεύονται από άδεια τελικού χρήστη θα πρέπει να ζητάτε:
Τιμολόγιο (απόδειξη) αγοράς που θα αναφέρεται τόσο η αγορά Η/Υ (hardware) όσο και η αγορά των σχετικών προγραμμάτων λογισμικού (software). (Βάσει διοικητικών λύσεων του Υπουργείου Οικονομικών και των σχετικών άρθρων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, θα πρέπει το λογισμικό να αναφέρεται στην απόδειξη ή τιμολόγιο το οποίο εκδίδεται, ξεχωριστά από την αγορά του υπολογιστή ως υλικού. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει απαντήσει σε σχετικά ερωτήματα ως προς το τι στοιχείο θα πρέπει να εκδίδεται για την πώληση λογισμικού και στις πρόσφατες λύσεις του αναφέρει ότι θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο/απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την πώληση λογισμικού, έστω και αν πρόκειται για λογισμικό ενσωματωμένο σε υπολογιστή. Συνεπώς, κατά το Υπουργείο, το ορθότερο θα ήταν να εκδίδεται τιμολόγιο/απόδειξη πώλησης αγαθού για τον υπολογιστή και απόδειξη/τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την πώληση του λογισμικού. Σε κάθε περίπτωση, η αναφορά του λογισμικού ξεχωριστά και συγκεκριμένα στο αυτό στοιχείο, το οποίο εκδίδεται για την πώληση του υπολογιστή (κατά την άποψη του Υπουργείου) αρκεί. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση έκδοσης ανακριβούς στοιχείου, παράβαση καταλογίζεται και στον λήπτη αυτού).
Πιστοποιητικό αυθεντικότητας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες χρήσης λογισμικού και τους κινδύνους από την χρήση λογισμικού χωρίς άδεια επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.bsa.org/hellas

2. Όταν αγοράζετε προϊόντα Νέας Τεχνολογίας

Ένα ποσοστό των καταγγελιών που έφτασαν στις ενώσεις καταναλωτών κατά το 2001, αφορούσε σε ελαττωματικά προϊόντα – από αυτές, το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε σε προϊόντα νέας τεχνολογίας, όπως Η/Υ, κινητά τηλέφωνα, οθόνες κ.λ.π.

3. Κινητή τηλεφωνία

Αποφασίσατε λοιπόν να αποκτήσετε κινητό τηλέφωνο και γι\\\’ αυτό επισκεφθήκατε ένα από τα μεγάλα ή μικρότερα καταστήματα που παρέχουν αυτά τα προϊόντα. Διαλέξατε πακέτο σύνδεσης και συσκευή, παραχωρήσατε όλα τα προσωπικά στοιχεία που σας ζήτησαν και την επόμενη μέρα, μαζί με την έγκριση από τον παροχέα τηλεπικοινωνιών, υπογράψατε το συμβόλαιο και … νομίζετε ότι τελειώσατε.
Όταν Αγοράζετε προϊόντα νέας τεχνολογίας
Ένα ποσοστό των καταγγελιών που έφτασαν στις ενώσεις καταναλωτών κατά το 2001, αφορούσε σε ελαττωματικά προϊόντα – από αυτές, το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε σε προϊόντα νέας τεχνολογίας, όπως Η/Υ, κινητά τηλέφωνα, οθόνες κ.λ.π.

Κινητή Τηλεφωνία

Αποφασίσατε λοιπόν να αποκτήσετε κινητό τηλέφωνο και γι\\\’ αυτό επισκεφθήκατε ένα από τα μεγάλα ή μικρότερα καταστήματα που παρέχουν αυτά τα προϊόντα. Διαλέξατε πακέτο σύνδεσης και συσκευή, παραχωρήσατε όλα τα προσωπικά στοιχεία που σας ζήτησαν και την επόμενη μέρα, μαζί με την έγκριση από τον παροχέα τηλεπικοινωνιών, υπογράψατε το συμβόλαιο και … νομίζετε ότι τελειώσατε.

Παραπλανητική διαφήμιση

Συντομα κοντά σας…..

Ερωτηματολόγια

Ειδήσεις