on , , , |

Αθήνα 7 Iουνίου 2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 34

Εναρξη Δρασης Για Την Ενημερωση Υπερχρεωμενων Καταναλωτων  Με Χρηματοδοτηση Απο Την Ευρωπαικη Επιτροπη

Η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας ΙΝΚΑ (ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ)  είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη υλοποίησης του έργου “Ανάπτυξη Δικτύου Ενημέρωσης Υπερχρεωμένων Καταναλωτών για τη Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους”.  
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες  για το ιδιωτικό χρέος είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για να βοηθηθούν οι υπερχρεωμένοι καταναλωτές να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στην Ελλάδα,  όπου το ιδιωτικό χρέος παραμένει εξαιρετικά υψηλό, το πρόγραμμα -σε πιλοτική μορφή- έχει σκοπό να προτείνει εξατομικευμένες συμβουλές και καθοδήγηση προς καταναλωτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερχρέωσης από οποιαδήποτε αιτία και λόγω οικονομικών ή άλλων προβλημάτων έχουν δυσκολία να λάβουν αξιόπιστες νομικές συμβουλές για την αντιμετώπιση του προβλήματός τους. Οι παρεχόμενες από τα γραφεία του ΙΝΚΑ υπηρεσίες μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος αφορούν κυρίως πληροφόρηση, συμβουλές ή πρόταση λύσεων και ΔΕΝ περιλαμβάνουν την νομική υποστήριξη ή υπεράσπιση των υπερχρεωμένων καταναλωτών ενώπιον δικαστηρίων ή άλλων αρχών.
Το έργο  επιλέχθηκε να χρηματοδοτηθεί ως Δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τομέα της Προστασίας Καταναλωτών του Προγράμματος Ενιαίας Αγοράς – Single Market Programme (SMP Consumers)* - για την προώθηση συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σταθερό χρέος, υπό τη διαχείριση του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EISMEA) και το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στα 59,678.72€
Η  διάρκεια  του έργου θα είναι κατ’ αρχήν 12 μήνες, δηλαδή έως και τις 31.5.2023.
Κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:
  • την παροχή ποιοτικής εξατομικευμένης καθοδήγησης και συμβουλών σε εθνικό επίπεδο προς καταναλωτές για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους, από  επαγγελματίες με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο,
  • την διευκόλυνση της πρόσβασης για αναζήτηση πληροφόρησης των οφειλετών που δεν έχουν εξοικείωση με την τεχνολογία ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσφεύγουν σε αυτή,  με την εξυπηρέτηση όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και από τις τοπικές οργανώσεις του  ΙΝΚΑ σε Πειραιά, Αγρίνιο, Κόρινθο, Κρήτη και Ρόδο,
  • αύξηση της πληροφόρησης σχετικά με το υφιστάμενο δίκτυο των καταναλωτικών οργανώσεων στην Ελλάδα και την δυνατότητα συμβολής τους στην επίλυση των προβλημάτων του κοινού σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, αλλά και γενικότερα σε θέματα παραβίασης του δικαίου του καταναλωτή και επιβολής καταχρηστικών όρων ή πρακτικών εκ μέρους εμπόρων.
Το δίκτυο ενημέρωσης καταναλωτών για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού χρέους θα στελεχωθεί με εξειδικευμένους επαγγελματίες, κυρίως νομικούς και λογιστές, ενώ θα δημιουργηθεί και  ενημερωτικό website με  αποκλειστικό περιεχόμενο την  παροχή σχετικής πληροφόρησης.
Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη λειτουργίας των συγκεκριμένων τοπικών γραφείων του ΙΝΚΑ που θα δημιουργηθούν για αυτόν τον σκοπό.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας ΙΝΚΑ -ΓΟΚΕ στο τηλ: 210 36.32.443 ή στο email: inka@inka.gr

Από την έναρξη της κρίσης δανεισμού της χώρας το 2010  το ΙΝΚΑ–ΓΟΚΕ στήριξε τους καταναλωτές/οφειλέτες με συνεχείς παρεμβάσεις και όπου απαιτήθηκε με δικαστικές προσφυγές. Επιπρόσθετα, από το 2019 μέχρι σήμερα το ΙΝΚΑ–ΓΟΚΕ συμμετέχει ενεργά – σε συνεργασία με το καταναλωτικό σωματείο του Πειραιά ΔΙΚΑΠ – εκπροσωπώντας τους καταναλωτές στις συσκέψεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αλλά και   προσφέροντας και ανταλλάσσοντας προτάσεις και την εμπειρία μας στο Σχεδιασμό Εθνικής Στρατηγικής για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους [Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS)].

——————————————————————————————————————————————————————

*Το Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά (SMP) εστιάζει στην ενίσχυση της διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς, στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και ειδικότερα των πολύ μικρών, μικρών-μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs), στην προώθηση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών και της καλής διαβίωσης των ζώων και στη θέσπιση του πλαισίου για χρηματοδότηση ευρωπαϊκών στατιστικών.

Θα στηρίξει τις προαναφερθείσες περιοχές με προϋπολογισμό 4.208 εκατ. € για την περίοδο 2021-2027. Επιπλέον, 2 000 εκατ. ευρώ που διατίθενται στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU, ιδίως μέσω του παραθύρου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα συμβάλουν σημαντικά στους στόχους του.

O EISMEA θα διαχειρίζεται μόνο μέρος του προγράμματος για την ενιαία αγορά που καλύπτει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τη διακυβέρνηση της εσωτερικής αγοράς και την τυποποίηση και τους καταναλωτές.

on , , |

Aποτελέσματα από την καμπάνια του 2020

1.    ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει τις εθνικές αρχές της ΕΕ για να συνεργαστούν για τις δοκιμές ασφάλειας προϊόντων μέσω μιας πρωτοβουλίας που ονομάζεται Συντονισμένες δραστηριότητες για την ασφάλεια των προϊόντων (CASP)Ε Οι δοκιμές διεξάγονται σε αυστηρές συνθήκες σε διαπιστευμένα εργαστήρια της ΕΕ σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, τα οποία επιλέγονται ετησίως από τις συμμετέχουσες αρχές εποπτείας της αγοράς από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ (και επίσης τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν).
Το 2020, η CASP δοκίμασε 686 δείγματα προϊόντων σε επτά κατηγορίες:
(1)    παιδικά παιχνίδια,
(2)    οικιακός εξωτερικός εξοπλισμός παιχνιδιού,
(3)    φωλιές μωρών και στρωτήρες,
(4)    καλώδια,
(5)    μικρές συσκευές θέρμανσης κουζίνας,
(6)    κοσμήματα. (Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις διαδικτυακές πωλήσεις κοσμημάτων που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα μέταλλα.),
(7)    παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου.

2.    Προτάσεις προϊόντων

Για κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες προϊόντων, μια σειρά συστάσεων προέκυψαν από τη διεξαγόμενη δοκιμή: τι πρέπει να προσέξετε και τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τους κινδύνους. Αυτές οι συστάσεις είναι όλες διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφοριών (σύνδεσμος και κωδικός πρόσβασης παρακάτω) και έχουν συγκεντρωθεί σε αυτό το έγγραφο. || περισσότερα

on , , |

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών 

Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, 26 500 Πάτρα
Τηλ: +302610996440, Fax: +302610996818, gialelis@ece.upatras.gr
Πάτρα, 16 Φεβρουαρίου 2021 

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για το Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο  «Πολίτες-Επιστήμονες διερευνούν για την συμμόρφωση των Cookies και των εφαρμογών με το GDPR» – CSI COP (https://cordis.europa.eu/project/id/873169) το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο EU Horizon 2020 science with and for society-SwafS.

Επισυνάπτουμε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του CSI COP και θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι ετοιμάζουμε ένα διαδικτυακό σεμινάριο προκειμένου να εκπαιδεύσουμε άτυπα πολίτες επιστήμονες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα επί του απορρήτου στον ψηφιακό κόσμο. Το διαδικτυακό σεμινάριο θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες επιστήμονες να αποκτήσουν τη δεξιότητα του να ανακαλύπτουν τους ψηφιακούς ιχνηλάτες (trackers) που κρύβονται πίσω από ιστοσελίδες και μέσα σε android συσκευές έξυπνων κινητών,  καθώς και να απενεργοποιούν το διαδικτυακό εντοπισμό τους από τρίτα μέρη.  Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό μας σεμινάριο από τον Απρίλιο 2021 μέσα από την ιστοσελίδα του έργου (https://csi-cop.eu/ ) καθώς και από την ιστοσελίδα EU-Citizen.Science: https://eu-citizen.science/
Τα νέα και οι ειδήσεις είναι γεμάτα με παραβιάσεις του απορρήτου και διαρροή προσωπικών δεδομένων, με πιο πρόσφατη αυτή της εφαρμογής WhatsApp που καθυστερεί την επικαιροποίηση της πολιτικής απορρήτου μετά από την αποκάλυψη ότι πιθανόν τα δεδομένα κάποιων χρηστών να δόθηκαν στο Facebook*. Η εξ ορισμού παρακολούθηση δεν συνάδει με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDRP) και η προστασία των προσωπικών μας δεδομένων στο διαδίκτυο δεν θα έπρεπε να είναι δύσκολη υπόθεση.
Αν εσείς και τα μέλη σας θέλετε να μάθετε περισσότερα και ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα σας στείλουμε και επόμενα ενημερωτικά δελτία καθώς και νέα του έργου μας. Για εγγραφή στο ‘Citizen Science Forum’ στην ιστοσελίδα CSI-COP: https://csi-cop.eu/  και στο λογαριασμό του Twitter: @cop_csi

Με εκτίμηση
Δρ. Γιάννης Γιαλελής
επιστημονικός υπεύθυνος του έργου

Για οποιαδήποτε σχετική ερώτηση ή διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήσετε με:
κα. Κωνσταντίνα Λάνταβου, lantavou@gmail.com
κα. Αγγελική Καρακωνσταντή,  akarakonstanti@hotmail.com

*WhatsApp FAQ: https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/answering-your-questions-about-whatsapps-privacy-policy/?lang=fb

Ειδήσεις